Word lid van de KBH!

De KBH telt momenteel ongeveer 150 leden, daarvan spelen ongeveer 85 leden in het Groot Harmonieorkest. Een groot orkest heeft regelmatig aanvulling nodig voor een optimale bezetting. Daarom besteedt de vereniging veel aandacht aan opleiding: in het Klein Harmonieorkest worden de nieuwe leden voorbereid op het spelen binnen het Groot Harmonieorkest. Het Klein Harmonieorkest verzorgt ook zelfstandig optredens. Er is een goede samenwerking met de Biltse Muziekschool tijdens het opleidingstraject van nieuwe leden en de muzikale leiding binnen de KBH is in handen van doorwinterde professionals.

De Melodie Percussiegroep bestaat uit ongeveer 20 leden. De gemiddelde leeftijd van de MPG leden is rond de 25 jaar. Voordat leerlingen zover zijn om mee te kunnen spelen in de MPG worden zij eerst opgeleid in onze opleidings MPG. Vind jij het leuk om meer te weten over de MPG en de mogelijkheden om lid te worden van deze groep, neem dan contact op met het secretariaat! (zie onderaan deze pagina)

De mogelijkheden om lid te worden zijn niet onbeperkt. Het hangt ervan af of er een instrument beschikbaar is en of er plaats is op de muziekschool om les te krijgen. Soms kom je dan een poosje op een wachtlijst of er wordt door een eigen lid les gegeven, totdat er plaats is op de muziekschool. Zodra het lidmaatschap ingaat, wordt er door de KBH een instrument beschikbaar gesteld welke het lid in bruikleen krijgt. Voor het leren bespelen van een instrument is de minimumleeftijd gesteld op 8 jaar. Een maximum leeftijd is er niet, dus ook volwassenen zijn welkom bij de KBH!

Voorwaarden aan het lidmaatschap:

 • Regelmatig studeren, zodat er voldoende vorderingen gemaakt worden (ca. ½ uur per dag);
 • deelnemen aan de repetities en optredens van de vereniging;
 • betalen van contributie (zie beneden);
 • Tenslotte worden er regelmatig activiteiten georganiseerd door de evenementencommissie die voor de ontspanning en een gezellige verenigingsband zorgdragen.

Algemene gegevens:
Alle repetities vinden plaats in ons gebouw “De Harmonie”, Jasmijnstraat 6b te De Bilt (Telefoon (030) 220 12 71).

Repetitietijden:
Woensdag:
14.30 – 15.15 uur – SuperKids
15.15 – 16.00 uur – AMV Kids
18.30 – 19.15 uur – Opleidings Melodie Percussiegroep
19.30 – 22.00 uur – Melodie Percussiegroep

Vrijdag:
17.45 – 18.15 uur – Leerlingen Harmonieorkest
18.30 – 20:00 uur – Klein Harmonieorkest
20.15 – 22.30 uur – Groot Harmonieorkest

Contributie:

 • Volwassen leden € 19,50 per maand*
 • Jeugdleden tot 18 jaar € 14,50 per maand*
 • Lesgeld slagwerk € 25,00 per maand**
 • SuperKids € 92,50 voor 10 lessen van 45 minuten
 • AMV Kids € 92,50 voor 10 lessen van 45 minuten

*Leden van de KBH krijgen 15% korting op het lesgeld voor muzieklessen bij de Muziekschool De Bilt-Zeist.
** Slagwerkleerlingen die in de OMPG of het KHO spelen, betalen daarvoor geen extra contributie; dit is bij het lesgeld inbegrepen.

Naast deze contributie is er nog een bijdrage voor het gebruik van het instrumentarium:

 • Orkestleden € 10,50 per maand
 • Jeugdleden tot 18 jaar € 10,50 per maand
 • Jeugdleden en slagwerkleerlingen betalen een instrumentbijdrage vanaf het moment dat ze deelnemen aan de MB, het KHO of de MPG.
 • Bijdrage onderhoud eigen instrument: € 5,- per maand

Interesse?
Indien je interesse hebt om lid te worden van onze vereniging, ben je van harte welkom op een van de repetities. Ook kun je informatie inwinnen bij de secretaris (secretaris@biltseharmonie.nl).

Jasmijnstraat 6B, 3732 EC De Bilt  |