Word sponsor van de KBH!

Voor de Koninklijke Biltse Harmonie is sponsoring al een lange tijd één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Door zware bezuinigingen door de overheid op kunst en cultuur is het immers noodzakelijk om via sponsoring het voortbestaan van onze en uw vereniging te waarborgen.
In de loop der tijd heeft de KBH, in de vorm van sponsors, al een bijzondere band met het Biltse bedrijfsleven opgebouwd. Sponsor zijn van de KBH levert u niet alleen nog meer naamsbekendheid op, ook zal het imago van uw bedrijf of product versterkt worden.

Wij kennen diverse sponsormogelijkheden, waarvan hieronder enkele voorbeelden:

  • een van onze vaste hoofdsponsors worden;
  • gericht sponsoren voor speciale activiteiten zoals concerten;
  • adverteren in ons kwartaalblad “Harmonieuws”;
  • adverteren op onze website;
  • adverteren in programmaboekjes.

Voor informatie, ideeën en/of wensen kunt u contact op nemen met ons secretariaat:

Secretariaat Koninklijke Biltse Harmonie
Jasmijnstraat 6B
3732 EC DE BILT

Of stuur een e-mail aan de secretaris.

Jasmijnstraat 6B, 3732 EC De Bilt  |