U-pas, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld

Er zijn diverse fondsen en instanties die kunnen bijdragen als het moeilijk is om het lidmaatschap of lesgeld te betalen. 

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin onder andere meedoen aan culturele activiteiten (https://www.u-pas.nl/).

De KBH is partner van de U-pas. Dat betekent dat leden en/of cursisten die in het bezit zijn van een U-pas hun persoonlijke tegoed kunnen besteden aan (een deel van de) contributie of lesgeldbijdrage. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@biltseharmonie.nl).

Daarnaast kan er voor financiële ondersteuning voor het lesgeld en de contributie van jeugdleden ook een beroep gedaan worden op het  Jeugdfonds Sport & Cultuur (https://jeugdfondssportencultuur.nl/ en https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-De-Bilt-19-01-2023.pdf) .

 

Voor jeugdleden uit de Gemeente De Bilt kan ook een aanvraag voor bijdrage worden ingediend bij Stichting Leergeld De Bilt (www.leergelddebilt.nl). Dit kan ook als je niet in aanmerking komt voor een U-pas.

 

U-pas, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld

Jasmijnstraat 6B, 3732 EC De Bilt  | KvK-nummer: 40476652

Secured By miniOrange