AMV Kids

AMV Kids

Uw kind ontwikkelt zich tot een muzikaal wondertje!

Voor leerlingen van groep 4 en 5 (leeftijd: ± 7-8 jaar) organiseert de KBH AMV Kids! Dat is een vervolg op de eventueel gevolgde cursus SuperKids. AMV (Algemene Muzikale Vorming) is een basiscursus en biedt een gedegen voorbereiding voor het volgen van muzieklessen op een instrument. Het doel van AMV onderwijs is om de leerlingen enthousiast te maken voor muziek en hen vervolgens te stimuleren om instrumentaal muziekonderwijs te gaan volgen.

Onder begeleiding van een gediplomeerde AMV docent maken de leerlingen een bewuste keuze voor het instrument dat ze eventueel willen leren bespelen. Tijdens de AMV lessen worden de blaas- en slagwerkinstrumenten van de vereniging geïntroduceerd en maken de leerlingen kennis met het notenbeeld. Ook leren ze spelen op een blokfluit. De cursus duurt 10 lessen. Aan het eind van de cursus krijgen de leerlingen een AMV-diploma. De eerste les (31 januari) is een proefles.

De lessen worden onder auspiciën van de Biltse Muziekschool gegeven door Joke Firet-Stegeman, in gebouw ‘De Harmonie’. De lesmethode is gebaseerd op het promotie- en educatieproject ‘Windkracht 6’ van Kunstfactor.

De belangrijkste leerdoelen van de methode zijn:

  1. het kennismaken met muziek in het algemeen en blaasmuziek in het bijzonder
  2. het laten ervaren van het zelf musiceren door middel van zingen en spelen op instrumenten
  3. het aanleren van elementaire kennis en vaardigheden als basis voor een verdere muzikale ontwikkeling.

De docent van AMV Kids is Joke Firet-Stegeman. Joke studeerde Hobo en Schoolmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Zij is koordirigent en werkt als vakleerkracht op verschillende basisscholen. Tevens is zij docente aan de Biltse Muziekschool, waar zij naast instrumentale lessen ook de cursus Muziekids geeft.

Wie: kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool
Wat: een basiscursus Algemene Muzikale Vorming (10 lessen)
Wanneer: elke woensdagmiddag 16.30-17:15 van 31 januari – 11 april (geen les op 28 februari, 1e les gratis proefles)
Waar: Gebouw “De Harmonie”, Jasmijnstraat 6b, De Bilt
Wat kost het: €75 voor 10 lessen van 45 minuten

Vragen over de AMV Kids en aanmelden bij Tatiana van der Heijde, e-mail naar opleidingen@biltseharmonie.nl.

Jasmijnstraat 6B, 3732 EC De Bilt  |